בית פרטי צפון תל אביב

בית פרטי בית ינאי

בית פרטי בית ינאי

בית פרטי תל אביב

בית פרטי צפון תל אביב

בית פרטי צפון תל אביב

ספריית יין ללקוח מיוחד החובב יין וספרים
אדריכלית איריס רוזנהיימר

בית פרטי בית ינאי

מקרר יין בילט אין

בית פרטי צפון תל אביב
בית פרטי בית ינאי
בית פרטי בית ינאי
בית פרטי תל אביב
בית פרטי צפון תל אביב
בית פרטי צפון תל אביב
בית פרטי בית ינאי